Aplikacje prawnicze 2024/2025: które są najłatwiejsze? Statystyki i opinie

Aplikacje prawnicze 2024/2025: które są najłatwiejsze? Statystyki i opinie

Spis treści artykułu:

Droga zawodowa prawników jest długa i trudna. Po zdaniu matury trzeba pójść na jednolite studia magisterskie, a po ich zakończeniu zdać egzamin na aplikację, by móc kontynuować edukację prawniczą i móc zostać adwokatem, radcą prawnym, komornikiem lub notariuszem. Wiele osób zastanawia się, którą ścieżkę wybrać. Jaka aplikacja prawnicza jest najłatwiejsza? Jakie są statystyki? Czym się  kierować podczas wyboru kierunku? 

Jaka aplikacja prawnicza jest najłatwiejsza? Czym różnią się poszczególne aplikacje? 

Aplikacje prawnicze umożliwiają absolwentom prawa kontynuowanie nauki i zostanie w przyszłości adwokatem, radcą prawnym notariuszem lub komornikiem. Te zawody znacznie się od siebie różnią, dlatego też droga do zdobycia odpowiednich uprawnień również się różni. Poniżej znajdziesz kilka najważniejszych informacji dotyczących poszczególnych aplikacji. 

Aplikacja radcowska 

Trwa 3 lata i rozpoczyna się tradycyjnie 1. stycznia. Ma przygotować kandydata do należytego sprawowania obowiązków adwokata (w zgodzie nie tylko z przepisami, ale również z zasadami etyki). W trakcie nauki aplikanci uczą się m.in. jak sporządzać pisma procesowe, treści umów i dokumentów oraz jak reprezentować interesy swoich klientów. W ramach praktyk w kancelarii aplikant uczy się pod okiem swojego patrona. Edukację prowadzi Okręgowa Izba Radców Prawnych – to jej członkowie sprawdzają wiedzę aplikanta i postępy w nauce (organizują kolokwia, których zaliczenie jest konieczne do tego, by zostać dopuszczonym do egzaminu końcowego). 

Aplikacja adwokacka 

Również trwa 3 lata, aby się na nią dostać (podobnie jak przy każdej innej z omawianych w naszym tekście), trzeba zdać egzamin wstępny na aplikację adwokacką. Już po pół roku odbywania aplikacji jej uczestnik otrzymuje uprawnienia, które pozwalają mu zastępować adwokata przed sądem lub innymi organami. Zajęcia na aplikacji mają wymiar praktyczny i teoretyczny. W dużej mierze są poświęcone nauce, jak funkcjonują sądy powszechne i prokuratura w Polsce. Aplikacja adwokacka również odbywa się pod okiem patrona. 

Aplikacja notarialna 

Trwa 4 lata. W jej trakcie odbywają się zajęcia praktyczne i teoretyczne. Aplikant notarialny także pracuje pod okiem swojego patrona. Ma poznawać, jak w praktyce wyglądają czynności notarialne, jak analizować dopuszczalność ich zrealizowania oraz nauczyć się zasad etyki zawodu. 

Aplikacja komornicza 

Trwa najkrócej ze wszystkich aplikacji, ponieważ kończy ją egzamin już po 2 latach. W trakcie zajęć aplikanci zdobywają wiedzę teoretyczną i praktyczną, która ma ich przygotować do samodzielnego sprawowania obowiązków. Zajęcia na tym kierunku są prowadzone przez izbę komorniczą, ale nie tylko. Za edukację aplikanta odpowiada także komornik sądowy, przy którym uczeń odbywa swoje praktyki. Co ważne, osoby po zdaniu aplikacji komorniczej mają zapewnione stanowisko na podstawie umowy o pracę. 

Znajomość podstawowych informacji dotyczących aplikacji znacząco ułatwi znalezienie odpowiedzi na pytanie o to, którą z nich wybrać. Warto przed podjęciem decyzji dowiedzieć się też, jaki jest poziom zdawalności na poszczególne kierunki. 

Jaka aplikacja prawnicza jest najlepiej zdawana? Analiza statystyk 

Zastanawiasz się, jaka aplikacja prawnicza jest najlepiej zdawana? To zależy od wielu czynników, takich jak m.in.: 

  • analizowany rok – w niektórych latach na większe szczęście mogą liczyć kandydaci na jedną aplikację, a w kolejnych latach na inną; 
  • liczba osób zainteresowanych dostaniem się na aplikację – przekłada się to bezpośrednio na dane brane pod uwagę do analizy; 
  • skala analiz – wyniki będą inne w skali ogólnokrajowej, a inne np. w skali miasta. 

Jak wyglądała sytuacja w 2023 roku? Jaka była wtedy zdawalność? Okazuje się, że w przypadku radców prawnych i adwokatów była bardzo podobna. Wynosiła kolejno 60,5% i 60,4%. W przypadku notariuszy zdawalność wynosiła z kolei nieco mniej, bo 54,6%. Bardzo dobrze z kolei poradzili sobie przyszli komornicy. W ich przypadku zdawalność wynosiła aż 87,1%.*

*Dane pochodzą z informacji Ministerstwa Sprawiedliwości pozyskanych od przewodniczących komisji egzaminacyjnych w 2023 roku. 

Na jaką aplikację prawniczą najłatwiej się dostać? 

Zastanawiasz się, na jaką aplikację prawniczą najłatwiej się dostać? Ze statystyk za 2023 rok jasno wynika, że to aplikacja komornicza. W ubiegłym roku przystąpiło do niej tylko 140 kandydatów, z których aż 122 uzyskało pozytywny wynik. To znaczny wzrost zdawalności w porównaniu do ubiegłych lat, gdy kolejno zdawalność wynosiła 61,3 i 64,2%. 

Jednak warto wiedzieć, że również w przypadku części pozostałych aplikacji Ministerstwo Sprawiedliwości wskazuje na wyraźny wzrost zdawalności. To może być sygnałem dla przyszłych kandydatów, że istnieje duża szansa, iż w kolejnych latach ten trend się utrzyma. Zdawalność na aplikację adwokacką wzrosła w porównaniu do 2022 roku aż o 18 punktów procentowych. W przypadku aplikacji radcowskiej zanotowano wzrost o ponad 19 punktów procentowych. 

Z czego może to wynikać? Na pewno ma znaczenie poziom przygotowania aplikantów. Dzisiaj w nauce pomagają testy prawnicze na aplikację i inne dostępne narzędzia. Pozwalają usystematyzować zdobytą wiedzę i sprawnie zarządzać procesem uczenia się. Nie bez znaczenia pozostaje również samo zaangażowanie kandydatów w osiągnięcie wysokich wyników i wysoki poziom uczelni prawniczych w Polsce. 

Którą aplikację prawniczą najłatwiej zdać? Opinie aplikantów 

Co aplikanci odpowiedzieliby na pytanie o to, którą aplikację prawniczą najłatwiej zdać? To zależy od tego, kogo zapytasz. Dla niektórych będą to aplikacje radcowska i adwokacka, dla innych notarialna lub komornicza. To zależy w dużej mierze od indywidualnych predyspozycji, zdolności poszczególnych osób, a także od… szczęścia! Tak – trzeba mieć tego świadomość. Aplikacja, zadania, które się na niej pojawią i tematy, których będą dotyczyć, to przede wszystkim kwestia Twojego przygotowania, za które jesteś odpowiedzialny. 

Szczęście też jest ważne. Może się zdarzyć, że dzięki niemu poszczególne tematy bardzo Ci „podejdą” i świetnie sobie poradzisz. Może też być trochę inaczej lub tak, że cały egzamin będzie ogromnym wyzwaniem. Opinia aplikantów będzie zależeć też od tego, z kim będziesz rozmawiać. Trudno też porównywać egzaminy różnych osób, ponieważ przygotowywały się do konkretnych specyficznych testów. 

Na którą aplikację trzeba się najmniej uczyć? 

Jeżeli szukasz odpowiedzi na pytanie o to, na którą aplikację trzeba się najmniej uczyć, to niestety najpewniej Cię ona nie usatysfakcjonuje. Każda aplikacja prawnicza wymaga przygotowania, ogromnej samodyscypliny i wielu godzin nauki. Jest kolejnym etapem edukacji prawniczej, która pozwala na otrzymanie prestiżowego, ale przede wszystkim bardzo ważnego społecznie tytułu/zawodu. W związku z tym to normalne, że nie może dostać się na nią każdy, a jedynie osoby, które są faktycznie i w pełni zaangażowane w swoją ścieżkę rozwoju. 

Zamiast stawiać pytanie o to, jak uczyć się jak najmniej, zastanów się nad tym, jak uczyć się jak najwydajniej. W tym celu warto wykorzystać dostępne materiały – np. segregatory z aktami prawnymi lub aplikacje z testami. Dzięki nim zdobycie i usystematyzowanie wiedzy będzie dużo łatwiejsze. 

Czym się kierować przy wyborze aplikacji? Poziom trudności to nie wszystko 

Pamiętaj, że poziom trudności egzaminu wstępnego na aplikację nie jest jedynym czynnikiem, na jaki powinieneś zwrócić uwagę podczas wyboru kierunku rozwoju kariery zawodowej. Bardzo ważne są też Twoje predyspozycje i zdolności oraz perspektywy zawodowe

Zastanów się, w jakich dziedzinach prawa najlepiej się czujesz, która ścieżka jest zgodna z Twoimi oczekiwaniami – o ile radca prawny i adwokat zajmują się podobnymi zagadnieniami, to komornik i notariusz mają już zupełnie inne, bardzo specyficzne obowiązki. 

Dzięki temu wybierzesz aplikację w taki sposób, aby nauka była dla Ciebie przyjemnością i drogą do celu – pracy marzeń, w której będziesz się spełniać.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *