TESTY PRAWNICZE 2025 – Aplikacja

Proces nauki jeszcze bardziej wydajny

Aplikanci mogą teraz korzystać z innowacyjnych narzędzi do nauki, które pomagają im przygotować się do trudnego egzaminu prawniczego. Jednym z takich narzędzi jest nasza aplikacja „Testy Prawnicze” , która pozwala przygotować się do egzaminu wstępnego.

Nasza aplikacja oferuje aplikantom prawa szereg korzyści, które sprawiają, że proces nauki jest bardziej wydajny i dostosowany do ich potrzeb.

Aplikacja „Testy Prawnicze” to doskonałe narzędzie do nauki, które dostosowuje się do indywidualnych potrzeb aplikanta i zapewnia kompleksowe wsparcie w przygotowaniach. Dzięki wykorzystaniu tej innowacyjnej technologii, aplikanci mogą zyskać pewność siebie i lepiej przygotować się do egzaminu bez względu na miejsce, w którym aktualnie się znajdują.

100,00 

Szczegółowy opis:

Aplikacja przeznaczona jest na laptopy i komputery z systemem IOS oraz Windows. Jak również na telefony i tablety z systemem Android i iOS.

Wystarczy założyć konto na naszym portalu. Do swojego konta będziesz miał dostęp w dowolnej chwili i z dowolnego urządzenia.

WERSJA DEMO

Wersja demonstracyjna programu Egzamin Wstępny zawiera 20 pytań. Na jej podstawie możesz przetestować funkcjonalność programu i ocenić czy program spełnia Twoje oczekiwania. Całą bazę pytań poznasz wykupując do nich dostęp.
Program podzielony jest na trzy sekcje: tryb nauki, tryb egzaminu oraz statystyki. Wersja demo umożliwia przetestowanie każdej z nich.

TESTY PRAWNICZE 2025 - Aplikacja

WYBÓR APLIKACJI

Rozpoczęcie pracy w programie związane jest z koniecznością wyboru aplikacji.  Dostępnych jest sześć aplikacji, w tym:

  • aplikacja prokuratorska,
  • aplikacja sędziowska,
  • aplikacja radcowska,
  • aplikacja adwokacka,
  • aplikacja notarialna,
  • aplikacja komornicza.

WYBÓR TYPU EGZAMINU

Następnym krokiem jest wybór kategorii egzaminu, do którego użytkownik chce się przygotować. Dostępne opcje obejmują Egzamin Wstępny i Egzamin Końcowy. 

Na tym etapie możliwy jest również wybór dostępu do Aktów Prawnych. Ta opcja okazuje się być przydatna nie tylko na etapie egzaminów, ale również podczas pracy zawodowej.

Licencja do programu może być aktywowana dla każdej z tych części niezależnie, lub dla wszystkich jednocześnie. W dalszej części dokonano opisu części Egzamin Wstępny. 

FUNKCJONALNOŚCI PROGRAMU – Egzamin Wstępny

TRYB NAUKA

Aplikacja przygotowująca do Egzaminu Wstępnego podzielona jest na 3 części:

  • tryb Nauka
  • tryb Egzamin
  • tryb Statystyki.

Tryb nauki to pierwsza z dostępnych sekcji i jest to prawdopodobnie etap, który zajmie Ci najwięcej czasu. W tej fazie znajduje się wiele pytań do nauki, dlatego warto skoncentrować się na ich dokładnym przyswojeniu przed przystąpieniem do egzaminu.

Użytkownik ma możliwość przeglądania wybranych pytań związanych z aktami prawnymi. Tryb ten stanowi najszybszą metodę weryfikacji istniejącej wiedzy oraz zdobywania nowych informacji dotyczących przepisów prawnych. Aplikant prawa może łatwo sprawdzić poprawność swoich odpowiedzi, ponieważ program analizuje je na bieżąco, prezentując wyniki na ekranie. Taki sposób funkcjonowania ma na celu ułatwienie nauki poprzez aspekt wizualny oraz przyspieszenie procesu zapamiętywania poprawnych odpowiedzi.

WYBÓR ZESTAWU AKTÓW PRAWNYCH DO NAUKI

Nie ma konieczności, aby osoba przygotowująca się do egzaminu musiała zapamiętywać pytania z wszystkich aktów prawnych. Niektóre z tych aktów mogą być dla niej zupełnie zbędne na egzaminie. Nasza aplikacja umożliwia dokładne wskazanie, z których aktów prawnych mają być generowane pytania. Wszystkie akty prawne zostały skategoryzowane. W celu ułatwienia procesu nauki, obok kategorii prezentowane są ogólne liczby pytań, odpowiedzi oraz zsumowane wyniki dla konkretnych dziedzin.

PODPOWIEDZI RYSUNKOWE I TEKSTOWE

Dzięki starannie zaprojektowanym elementom graficznym, nauka z aplikacją „Testy Prawnicze 2025” staje się bardziej intuicyjna. Jednym z elementów podpowiedzi jest wyróżnianie kluczowych fragmentów pytań i odpowiedzi. Dodatkowo, każde pytanie w bazie jest powiązane z konkretnym paragrafem lub aktem prawnym, a jego nazwa, numer lub sygnatura również są widoczne przy pytaniu, co ułatwia lokalizację źródła informacji.

PYTAJ DO SKUTKU

Dla każdego aplikanta istnieje dedykowana grupa pytań, które mogą stanowić wyzwanie. W takich przypadkach przydaje się funkcja PYTAJ DO SKUTKU, stworzona specjalnie dla osób napotykających trudności. Jej aktywacja wyświetla pytania, na które udzielono błędnych odpowiedzi. Pytania są prezentowane w losowej kolejności, a funkcja trwa aż do udzielenia poprawnej odpowiedzi. Korzystanie z tej opcji umożliwia skoncentrowanie się na pytaniach z aktów prawnych, które sprawiają trudność, co skutkuje efektywniejszym wykorzystaniem czasu nauki.

BAZA TRUDNYCH PYTAŃ

Pytania, które stanowią wyzwanie dla kandydata, mają możliwość zostać umieszczone w BAZIE TRUDNYCH PYTAŃ. To umożliwia utworzenie spersonalizowanej puli pytań, które wymagają dodatkowego wysiłku i czasu na naukę.

STATYSTYKI

Monitorowanie postępu w nauce odgrywa kluczową rolę, ponieważ stymuluje do poświęcania się zadaniu oraz dostarcza satysfakcji z osiągniętych rezultatów. W tym obszarze dostępne są szczegółowe podsumowania, obejmujące informacje o liczbie poprawnych i błędnych odpowiedzi, ilości zadanych pytań, liczbie przeprowadzonych egzaminów oraz czasie poświęconym na naukę.

POSTĘP NAUKI – STATYSTYKI

Aplikacja umożliwia również prezentację postępów w nauce za pomocą graficznych wykresów. Automatycznie generowane są one na podstawie zapisanych wyników wcześniejszych egzaminów. Możliwe jest generowanie wykresów ogólnych dla całego trybu nauki, jak również dla określonych dziedzin i aktów prawnych.

PRZEGLĄD ODPOWIEDZI

Użytkownicy aplikacji „Testy Prawnicze 2025” mają możliwość przeglądania udzielonych dotychczas odpowiedzi na każdym etapie nauki. Ta funkcja pozwala na wyświetlenie wszystkich udzielonych odpowiedzi, zarówno poprawnych, jak i niepoprawnych. W celu zwiększenia czytelności, program grupuje odpowiedzi według konkretnych aktów prawnych.

TRYB EGZAMIN

Jest to tryb, w którym aplikacja symuluje autentyczny przebieg egzaminu państwowego. Liczba pytań, ich zakres, czas dostępny na udzielenie odpowiedzi, oraz kryteria oceniania są zgodne z obowiązującymi standardami. Korzystanie z funkcji EGZAMIN umożliwia kandydatowi sprawdzenie posiadanej wiedzy w warunkach identycznych z tymi, jakie występują podczas egzaminu państwowego na aplikację wybranego rodzaju.

Po zakończonym egzaminie, program prezentuje wynik – pozytywny lub negatywny. Kandydat ma także możliwość sprawdzenia udzielonych odpowiedzi, w tym tych, które były błędne. Dodatkowo, program informuje o czasie trwania testu. Wyniki egzaminu są systematycznie zapisywane w pamięci, umożliwiając tworzenie statystyk i wykresów na ich podstawie.

AKTUALIZACJA

Aktualizacja aplikacji jest darmowa w czasie trwania licencji i wykonywana jest automatycznie. W przypadku opublikowania nowszej, zaktualizowanej baz pytań program pobiera ją w tle pracy urządzenia. Informacje odnośnie przeprowadzanych aktualizacji dostępne są zawsze w sekcji „Powiadomienia”. 

Głównym zadaniem tego elementu jest automatyczna aktualizacja bazy pytań, zapewniająca kandydatowi pewność, że nauka odbywa się z najnowszą i obowiązującą bazą pytań. 

AKTY PRAWNE

Kandydat przystępujący do egzaminu ma obowiązek wykazać się znajomością aktów prawnych, które wskazane są  przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Jest to szczególnie istotne, ponieważ to właśnie na ich podstawie tworzone są pytania egzaminacyjne na egzamin wstępny.

Treści tych aktów dostępne są w aplikacji Akty Prawne, które możesz dokupić jako osobny moduł. Będziesz miał do nich dostęp logując się na swoim profilu. 

OPINIE UŻYTKOWNIKÓW O PROGRAMIE:

Średnia powtarzalność bazy pytań na egzaminie:

0 %

Wyniki obliczone na podstawie opinii użytkowników

JEŚLI PRZYGOTOWUJESZ SIĘ DO EGZAMINU PRAWICZEGO, MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ RÓWNIEŻ: