Reklamacje i zwroty

Jesteśmy tutaj, aby Ci pomóc

Regulamin Reklamacji i Zwrotów

1. Procedura reklamacji


1) Segregatory z Aktami Prawnymi przygotowywane są na indywidualne zamówienie Klienta. W związku z tym, zgodnie z Art. 38 ust. 1 pkt 3 Ustawy o prawach konsumenta nie podlega on zwrotowi na podstawie prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość

2) W przypadku  otrzymania uszkodzonego segregatora Klient ma obowiązek dołączenia do pisma reklamacyjnego protokołu uszkodzenia spisanego w obecności kuriera dostarczającego przesyłkę.

3)  Materiały cyfrowe przygotowujące do egzaminu prawniczego (aplikacja Testy Prawnicze, aplikacja Akty Prawne) nie podlegają Art. 38 ust. 1 pkt 13 Ustawy o prawach konsumenta.


2. Zgłoszenie reklamacji

1) W przypadku chęci złożenia reklamacji należy wysłać pismo reklamacyjne na adres: biuro@egzaminprawniczy.pl. 

2) W zgłoszeniu prosimy podać następujące informacje:

 • Numer zamówienia
 • Opis problemu
 • Zdjęcia uszkodzonego produktu (jeśli dotyczy)
 • Protokół uszkodzenia spisany w obecności kuriera (jeśli dotyczy, w przypadku zakupu segregatora)

3. Ocena reklamacji

Po otrzymaniu Twojego zgłoszenia, nasz zespół dokładnie przeanalizuje sprawę i skontaktuje się z Tobą w celu omówienia dalszych kroków. Proces ten zwykle trwa do 14 dni roboczych.

4. Rozwiązanie problemu 

Jeśli Twoja reklamacja zostanie uznana za zasadną, zaoferujemy jedno z następujących rozwiązań:

 • Naprawa produktu
 • Wymiana na nowy produkt
 • Zwrot kosztów zakupu

5. Informacje dodatkowe

 • Okres reklamacji wynosi 6 miesięcy od daty zakupu.
 • Reklamacja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku nieprawidłowego użytkowania.
 • Koszty wysyłki związane z reklamacją pokrywa Kupujący.

6. Kontakt

Masz pytania dotyczące procesu reklamacji? Skontaktuj się z nami:

 • Email: biuro@egzaminprawniczy.pl
 • Formularz kontaktowy na stronie: kontakt

Dziękujemy za zaufanie, jakim obdarzyłeś nasz sklep. Jesteśmy tutaj, aby zapewnić Ci pozytywne doświadczenia zakupowe.