Aplikacja radcowska

Jak wygląda egzamin na aplikację radcowską?

W ARTYKULE ZNAJDZIESZ:

Kto może zostać radcą prawnym?

Jaki jest cel i ile trwa aplikacja radcowska?

Czy aplikacja radcowska jest płatna?

Kto wchodzi w skład komisji kwalifikacyjnej na egzaminie wstępnym na aplikację radcowską?

Kiedy kandydat może zostać wykluczony na egzaminie wstępnym na aplikację radcowską?

Ile razy w roku jest przeprowadzany egzamin wstępny na aplikację radcowską?

Kiedy należy dokonać zgłoszenia chęci przystąpienia do egzaminu wstępnego na aplikację radcowską?

Na czym polega egzamin wstępny na aplikację radcowską?

Kiedy i w jaki sposób są ogłaszane wyniki egzaminu wstępnego na aplikację radcowską?

Czy na przygotowanie się do egzaminu radcowskiego przysługuje płatny urlop?

Co należy do obowiązków aplikanta radcowskiego?

Czy aplikant radcowski może zastępować radcę prawnego przed sądami i organami ścigania?

Ile razy w roku jest przeprowadzany egzamin radcowski?

Z ilu osób składa się komisja egzaminacyjna na egzaminie radcowskim?

W jaki sposób należy złożyć wniosek o dopuszczenie do egzaminu radcowskiego?

Czy egzamin radcowski jest płatny?

Jak wygląda egzamin radcowski?

Jak jest oceniany egzamin radcowski?

Czy w przypadku uzyskania negatywnej oceny z egzaminu radcowskiego przysługuje odwołanie?

Czy można podchodzić do egzaminu radcowskiego kilka razy?

JEŚLI PRZYGOTOWUJESZ SIĘ DO EGZAMINU WSTĘPNEGO NA APLIKACJĘ RADCOWSKĄ, Z PEWNOŚCIĄ ZAINTERESUJĄ CIĘ NASZE PRODUKTY, KTÓRE POZWOLĄ TOBIE SZYBKO I SKUTECZNIE PRZYSWOIĆ NIEZBĘDNY MATERIAŁ: