komornik sądowy jak nim zostać

Jak zostać komornikiem sądowym? Poradnik

Spis treści artykułu:

Liczba spraw egzekucyjnych w 2023 roku wyniosła ponad 4 miliony – takie dane można znaleźć w opracowaniu dra Lecha Kujawskiego. Z informacji Krajowej Rady Komorniczej z kolei wynika, że w tym samym roku w Polsce działało 2198 komorników sądowych, w związku z czym mają oni ogromną ilość pracy. To z kolei daje dobre perspektywy rozwoju w tym zawodzie. Jak zostać komornikiem sądowym? Na czym polega jego praca?

Na czym polega praca komornika sądowego? 

Komornik sądowy nie jest adwokatem czy radcą prawnym, którzy mogą prowadzić swoją niezależną działalność. Komornik jest przedstawicielem administracji państwowej. Działa przy sądzie rejonowym i zajmuje się sprawami związanymi z egzekwowaniem wierzytelności zarówno od wierzycieli prywatnych, jak i od instytucji państwowych. Zakres jego obowiązków jest jednak bardzo szeroki.

Do zadań realizowanych przez komornika sądowego należą:

 • doręczanie różnego rodzaju pism sądowych,
 • poszukiwanie źródeł dochodu dłużnika na wniosek wierzyciela,
 • zajmowanie rachunku bankowego (komornik ma prawo egzekwować należności z majątku dłużnika oraz np. z jego wypłat – musi jednak kierować się przy tym ograniczeniami dotyczącymi m.in. sumy wolnej od zajęcia),
 • przygotowywanie protokołów dla sądu,
 • egzekwowanie długów na podstawie wyroków,
 • realizacja eksmisji z lokalu,
 • analiza i ocena wielkości majątku dłużnika.

Praca komornika to w dużej mierze dopełnianie różnego rodzaju formalności, ale także działania w terenie związane np. z eksmisją czy zajęciami komorniczymi dóbr materialnych. Prawnik zajmuje się sprawami właściwymi dla obszaru sądu rejonowego, przy którym działa. Obsługuje w tym zakresie wierzycieli, ich pełnomocników, a nawet Prezesa Sądu. Zajmuje się również bezpośrednim kontaktem z dłużnikiem.

Jakimi cechami trzeba się wyróżniać, aby zostać komornikiem sądowym?

Praca komornika wiąże się z ogromnym stresem i obciążeniem psychicznym. Wynikają one przede wszystkim z tego, że osoba na tym stanowisku na co dzień spotyka się często ze skrajnymi emocjami: agresją osób podczas eksmisji czy egzekwowania należności, ale też wręcz przeciwnie – ludzkimi tragediami spowodowanymi brakiem odpowiedniej gospodarności.

W każdej sytuacji komornik musi zachować się profesjonalnie i wypełnić swoje obowiązki. Bardzo często wiąże się to z dużym obciążeniem fizycznym i psychicznym. Skalę agresji, która towarzyszy egzekucjom, obrazuje m.in. to, że wiele z nich odbywa się w asyście policji – przede wszystkim ze względu na bezpieczeństwo osób biorących udział w całym procesie.

Poza odpornością na stres komornik powinien też wyróżniać się:

 • skrupulatnością,
 • uczciwością,
 • odpowiedzialnością za podejmowane działania,
 • komunikatywnością,
 • zdolnością do łagodzenia sporów lub przynajmniej do unikania ich eskalacji.

Najlepiej zadbać też o bycie osobą mobilną (prawo jazdy jest przydatne). Co jednak najważniejsze, trzeba pracować z odpowiednim nastawieniem psychicznym, nie ulegać stresowi i skupiać się na skrupulatnym i sumiennym realizowaniu swoich obowiązków.

Ile zarabia komornik sądowy? 

Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie o to, ile zarabia komornik sądowy. Zgodnie z ustawą o komornikach sądowych za pełnioną służbę przysługuje mu wynagrodzenie prowizyjne, proporcjonalne do wysokości uzyskanych opłat egzekucyjnych. W każdym wypadku kwota będzie zatem nieco inna.

Z szacunków portali zajmujących się analizami rynku wynika, że początkujący komornicy zarabiają kilka tysięcy złotych, a wraz z rozwojem kariery ich zarobki rosną do około kilkunastu tysięcy. Trudno jednak wskazać konkretne liczby, ponieważ są one uzależnione od efektywności pracy i wysokości pobieranych prowizji.

Jak zostać komornikiem sądowym? Jaką szkołę trzeba skończyć, aby zostać komornikiem?

Zastanawiasz się, jaką szkołę trzeba skończyć, aby zostać komornikiem? O karierze w tym zawodzie warto pomyśleć, będąc jeszcze w liceum lub w technikum. W ramach rozszerzenia trzeba bowiem wybrać przedmioty, które będą wysoko punktowane przez uczelnie prawnicze – są to najczęściej np. historia, WOS, matematyka, j. polski.

Jaką szkołę trzeba skończyć, aby zostać komornikiem? Po liceum trzeba dostać się na studia na kierunku prawo. Po nich trzeba z kolei zdać egzaminy wstępne na aplikację (w trakcie przygotowania się do nich warto wykonywać testy prawnicze na aplikację komorniczą). Następnie przyszły komornik musi zrealizować program kształcenia w tym kierunku: uczestniczyć w wykładach, odbyć praktyki oraz zdać egzaminy kończące ten etap edukacji. Po aplikacji komorniczej u patrona i zdaniu egzaminów zostaje się asesorem sądowym. Trzeba pracować na tym stanowisku przez co najmniej 2 lata.

Czy komornik musi mieć wykształcenie prawnicze? 

Zastanawiasz się, czy komornik musi mieć wykształcenie prawnicze? W obecnym porządku prawnym jest to konieczne. Osoba na tym stanowisku pełni bardzo ważną funkcję w ogólnym obrocie prawnym. W związku z tym musi doskonale znać przepisy, mieć świadomość ich zmian, a także stawiać na nieustanną edukację.

Wymogi, które musi spełnić komornik 

Wiesz już, jak zostać komornikiem i jakie wykształcenie powinna mieć osoba na tym stanowisku. Warto teraz przejść do kolejnego etapu, czyli wymogów, które trzeba spełnić.

Komornikiem może zostać ten, kto:

 • ma polskie obywatelstwo;
 • ukończył 26. rok życia;
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych i nieposzlakowaną opinię;
 • ukończył wyższe studia prawnicze na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz uzyskał tytuł magistra prawa – dopuszcza się też ukończenie prawniczych studiów za granicą, ale muszą one być uznawane w Polsce;
 • ma zdolność psychiczną i fizyczną do wykonywania pracy komornika potwierdzone przez lekarza medycyny pracy;
 • odbył aplikację komorniczą i zdał egzamin komorniczy;
 • pracował co najmniej 2 lata jako asesor komorniczy;
 • nie był karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • nie jest podejrzany o przestępstwo z oskarżenia publicznego lub o przestępstwo skarbowe.

Wszystkie te warunki trzeba spełnić w sposób łączny.

Praca asesora komorniczego – na czym polega? Kto może zostać asesorem komorniczym?

Zanim zostaniesz komornikiem, najpierw przejdziesz przez etap pełnienia obowiązków jego asesora. Kto może zostać asesorem komorniczym? Może to być osoba, która zdała egzamin na aplikację komorniczą, ukończyła ją, zaliczyła stosowne testy i przygotowuje się do samodzielnego sprawowania zawodu.

Praca asesora polega na realizowaniu części zadań komornika wymienionych w ustawie. Zasadniczo odbywa się ona pod nadzorem samego komornika. Zdarzają się jednak sytuacje, w których asesor może go zastąpić.

Czy komornik może zostać adwokatem na kolejnych etapach kariery? 

Czy komornik może zostać adwokatem? To zależy. Aby się przekwalifikować, musi podjąć dalsze kształcenie – zdać egzaminy wstępne na aplikację adwokacką, zdobyć wiedzę dotyczącą aktów prawnych wymaganych na aplikacji, odbyć cały proces kształcenia i zdać egzamin. Wtedy będzie to możliwe. Samo przejście z jednego zawodu do drugiego bez odpowiedniego przygotowania nie jest możliwe.

Aplikacja komornicza dla absolwentów prawa – jak się przygotować do egzaminów? 

Wiesz, że zawód komornika sądowego to dobra ścieżka kariery dla Ciebie? Najlepiej od razu zacznij się przygotowywać do tego, aby móc sprawować ten zawód. Jeżeli kończysz studia prawnicze, możesz zacząć myśleć już o kolejnym etapie: egzaminie wstępnym na aplikację komorniczą. Najlepiej przygotowywać się do niego z odpowiednimi materiałami. Powinny być skupione na konkretnym egzaminie i pytaniach, dostępne w przystępnej formie, a do tego stworzone na podstawie doświadczenia i aktualnych wymogów prawnych.

Komornicy na pewno nie są najbardziej lubianą grupą zawodową. Z pewnością stanowią jednak jeden z filarów każdego państwa prawa – gdyby nie ich działalność, egzekucje należności odbywałyby się najpewniej przy zastosowaniu działań z pogranicza świata przestępczego. Jeżeli zatem czujesz powołanie do stania na straży sprawiedliwości, to może być zawód dla Ciebie. Przygotuj się odpowiednio do jego sprawowania, aby z czasem zacząć zbierać owoce swojej pracy, cieszyć się dobrze płatnym stanowiskiem oraz stabilnym zatrudnieniem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *